Organisatie

De taakverdeling binnen het stichtingsbestuur is als volgt:  

Voorzitter: Hans Schouls
Zevenaar
Secretaris: Jan Schaeffer Velp
Penningmeester: Gerard Pelgrum
Aerdt 

Door: Stronkman ICT