De stichting heeft ten doel het beheren van gronden met natuurwaarden.

Wanneer de stichting het beheer heeft over een bepaald terrein, dan is zij primair verantwoordelijk hiervoor. De stichting kan mensen aanstellen ten behoeve van het beheer, bijvoorbeeld een beheerder of toezichthouder en de stichting kan tevens diverse (onderhouds)werkzaamheden uitbesteden. Hier komen als eerste leden van de VSR voor in aanmerking.

Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden 

Werkzaamheden in het kader van terreinbeheer die de stichting kan uitvoeren en/of waarbij ze een bemiddelende rol kan vervullen:

 • natuurbeheer:
  • maaien en afvoeren
  • begrazen
  • onderhoud uitvoeren aan houtige gewassen
 • kuddebeheer
 • toezicht
 • plaatsen en beheren van rasters, wildroosters en klaphekken
 • aanleggen en beheren van paden
 • aanleg en beheer van recreatievoorzieningen
 • aanleg en beheer van recreatieve routes
 • opruimen zwerfvuil
 • monitoring
 • PR en voorlichting
 • educatie

De taken van de stichting liggen niet puur alleen bij het terreinbeheer, maar vooral ook bij het gehele traject dat eraan vooraf gaat.

De stichting functioneert t.a.v. het terreinbeheer met name als aanspreekpunt, dit houdt o.a. in functioneren als intermediair/bemiddelaar tussen overheid, eigenaren/gebruikers, beheerders en bewoners.