In de Lobberdense waard bij Pannerden wordt de uitvoering van de plannen voor het verbeteren van de rivierveiligheid gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe natuur. In de Lobberdense waard bevindt zich een mooi natuurgebied met een mozaïek van ooibos, moeras, kleiputten, waterplassen en door runderen begraasde graslanden. Door de goede waterkwaliteit, de ondieptes en de herstelde natuurlijke processen (rivierdynamiek en begrazing) ontwikkelt zich een soortenrijke, afwisselende en robuuste natuur.

De SSR verzorgt, in opdracht van Samenwerking Lobberdense Waard, in het natuurgebied het toezicht op de kudde runderen. De runderen zijn van het ras Blonde d’Aquitaine en zijn eigendom van Jos Bolk Vleesveebedrijf. http://www.natuurkoeien.nl/      
De runderen hebben een gebied tot hun beschikking van ca. 30 ha.

Er vinden ook excursies plaats in het natuurgebied en scholieren van plaatselijke scholen krijgen er veldlessen. Dit alles onder de bezielende leiding van een SSR-gids.

Door het natuurgebied loopt een avontuurlijk struinpad. Deze wandelroute is mede door de VSR gerealiseerd. Bezoekers kunnen de runderen in het gebied tegenkomen.

Voor meer info over de ontwikkeling van het gebied zie ook https://www.lobberdensewaard.nl/